คำคมให้กำลังใจ คำคมสอนใจคนทำงาน
 
16. จงก้าวไปด้วยความพอดี ถ้าเร็วไปอาจทำให้คนหกล้ม จนอาจจะลุกไม่ขึ้น


17. เมื่อโอกาศมาอย่ามัวรั้งรอ เพราะมันอาจจะไม่มาเป็นครั้งที่ 2 อีกแล้ว 


18. โอกาสสุดท้าย...มักจะซ่อนอยู่ใต้คำว่า "เดี๋ยว"


19. คุณไม่มีวันได้ชัยชนะที่แท้จริง หากคุณยังไม่เคยได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้มาก่อน


20. คิดแล้วทำ ดีกว่าทำแบบไม่คิด /// งูเย็น


21. ความล้มเหลวคือโอกาสในการ เริ่มต้นใหม่ ที่ดีกว่าเดิม


22. ลัมเหลวพันครั้ง = ประสบการณ์ พันแบบ คำคมให้กำลังใจ


23. อุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้อง เป็นการเสียสละชีวิตอย่างมีคุณค่า


24. ความพยายามจนสุดทาง แม้ไม่ประสบความสำเร็จ แต่นั้นคือประสบการณ์


25. วินาทีที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่วินาทีแห่งชัยชนะ... แต่เป็นวินาทีที่ไม่ยอมแพ้


26. พรสวรรค์ผมไม่มาก แต้มต่อผมไม่มี แต่พรแสวงผมเต็มร้อย


27. ขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้เราฉลาดขึ้นกว่าเดิม


28. ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร -- คำคมโดนๆ


29. ไม่มีจินตนาการก็ไม่มีการพัฒนา เมื่อก่อนใครจะคิดว่าจะมีเครื่องบิน
 
เพียงเพราะคนอยากบินได้


30. ปัญหามีมากมายดั่งเม็ดฝนที่หล่นโปร่ยปรายลงมา ไม่มีหรอกที่ใครบางคน
 
จะไม่เคยเปียกฝน
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet